דיני עבודה

המשרד מעורב בייצוגם של עובדים ומעסיקים בכל ההליכים המתנהלים בבתי הדין לעבודה, החל מתביעות שכר, דרך תביעות לפיצויי הלנה ופיצויי פיטורין וכלה בזכויות סוציאליות נוספות הכרוכות יחסי עובד-מעביד.

 

כמו כן, במסגרת זו, מלווה המשרד באופן שוטף את לקוחות המשרד (בעיקר מעסיקים), מייעצת להם בכל הסוגיות בתחום דיני עבודה ועורכת את כל מארג ההסכמים הרלוונטיים.

כמו כן, מייצג המשרד את לקוחות המשרד בסכסוכים בפני כל הערכאות והטריבונאלים בתחום משפט עבודה.